ÁBEL JENŐ VERSENY

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny döntőjében Windhoffer Boglárka (8.A) 4. helyezést ért el.
Szabó Veronika (8.B) és Tóth Máté (8.A) kiemelt dicséretben, Jávor Bence (8.A) dicséretben részesült.
GRATULÁLUNK! :)

 

Fontos dátumok 2020-ban

január 31. Jelentkezés vége
február 07. Első forduló
február 28. Dolgozatok beküldésének határideje
március 16. Továbbjutók listája
április 18. Döntő forduló
május 15. Díjkiosztó

 

 

Feladat:

latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével

Nyelvtani tudnivalók:

Alaktan: 1-5. declinatio, vocativus, locativus; melléknevek alapfokban; személyes, birtokos, visszaható névmás, is3, hic3, ille3, qui3 // 1-4. coniugatio: aktív indicativusi idők (impf. és perf.), első imperativus; rendhagyó igék: létige.

Mondattan: egyszerű mondat, mellérendelő mondatok, vonatkozói alárendelő mondat indicativusszal, időhatározói mondat indicativusszal (cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind.

Korábbi versenyszövegek:

abeljeno.elte.hu/szovegek

 

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny honlapja:

abeljeno.elte.hu/archivum/478

A nemzetközi arpinói Cicero-verseny honlapja:

www.certamenciceronianum.it/