ÁBEL JENŐ VERSENY

Fontos dátumok 2019-ben

január 31. Jelentkezés vége
február 07. Első forduló
február 28. Dolgozatok beküldésének határideje
március 16. Továbbjutók listája
április 18. Döntő forduló
május 15. Díjkiosztó

 

 

Feladat:

latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével

Nyelvtani tudnivalók:

Alaktan: 1-5. declinatio, vocativus, locativus; melléknevek alapfokban; személyes, birtokos, visszaható névmás, is3, hic3, ille3, qui3 // 1-4. coniugatio: aktív indicativusi idők (impf. és perf.), első imperativus; rendhagyó igék: létige.

Mondattan: egyszerű mondat, mellérendelő mondatok, vonatkozói alárendelő mondat indicativusszal, időhatározói mondat indicativusszal (cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind.

Korábbi versenyszövegek:

abeljeno.elte.hu/szovegek

 

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny honlapja:

abeljeno.elte.hu/archivum/478

A nemzetközi arpinói Cicero-verseny honlapja:

www.certamenciceronianum.it/