Sententiae et proverbia

2023/2024

 

1. Aquila non captat muscas. (Rotterdami Erasmus) = A sas nem kapdos legyeket.

2. Aurora Musis amica. = A hajnal a Múzsák barátja. ~ Ki korán kel, aranyat lel.

3. Bona causa triumphat. = A jó ügy diadalmaskodik.

4. Historia est magistra vitae. (Cicero) = A történelem az élet tanítója.

5. Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca) = Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

6. Arma virumque cano... (Vergilius) = Fegyvert, s vitézt énekelek...

7. Cogito, ergo sum. (Descartes) = Gondolkodom, tehát vagyok.

8. Dum spiro, spero (Seneca nyomán) = Amíg élek, remélek.

9. Errare humanum est. (Szent Jeromos) = Tévedni emberi dolog.

10. Fama volat. (Vergilius) = A hír szárnyakon jár.

11. Barba non facit philosophum. (Gellius) = A szakáll nem tesz filozófussá. (~ Nem a ruha teszi az embert.)

12. In vino veritas. (Erasmus) = Borban az igazság.

13. Inter arma silent Musae. (Cicero) = Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.

14. Lupus in fabula. = Farkas a mesében.

15. Medicus curat, natura sanat. = Az orvos kezel, a természet gyógyít.

16. Habent sua fata libelli. (Terentianus Maurus) = A könyveknek is megvan a maguk sorsa.

17. Hannibal ante portas. (Cicero) = Hannibal a kapuk előtt.

18. Post nubila Phoebus. (MTA jelmondata) = Felhők után Apollón. (~ Borúra derű.)

19. Sic transit gloria mundi. (Plinius) = Így múlik el a világ dicsősége.

20. Verba volant, scripta manent. = A szó elszáll, az írás marad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16. Repetitio est mater studiorum. = Ismétlés a tudás anyja.

21. Docendo discimus. (Seneca) = Tanítva tanulunk.

23. Navigare necesse est, vivere non est necesse. (Pompeius) = Hajózni kell, de élni nem.

24. Quandoque bonus dormitat Homerus. (Horatius) = Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is.

25. Sub pondere crescit palma. = Teher alatt nő a pálma.

26. Faber est suae quisque fortunae. (Sallustius) = Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

27. Hic et nunc! = Itt és most!

28. Quidquid discis, tibi discis. (Petronius) = Amit csak tanulsz, magadnak tanulod.

29. In varietate corcordia. = Sokféleségben az egység. (EU mottója)

30. Vinum regum, rex vinorum. (tokaji borok jelmondata) = Királyok bora, borok királya.

31. A capite foetet piscis. = Fejétől bűzlik a hal.

32. Ars longa, vita brevis. (Hippokrátész) = A művészet örök, az élet rövid.

33. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. = A halál ereje ellen nincs orvosság a kertben.

34. Mens sana in corpore sano. (Iuvenalis) = Ép testben ép lélek.

35. Quod licet Iovi, non licet bovi. = Amit szabad Juppiternek, nem szabad a kisökörnek.

36. Homo homini lupus. (Plautus) = Ember embernek farkasa.

37. Mors certa, hora incerta = A halál biztos, de az órája bizonytalan

38. Nomen est omen. (Plautus) = A név kötelez (előjel).

39. O tempora, o mores! (Cicero) = Ó idők, ó erkölcsök!

40. Omnia vincit amor. (Vergilius) = A szerelem mindent legyőz.

41. Iuventus ventus. = Fiatalság bolondság.

42. Nil novi sub sole. = Nincs új a nap alatt.

43. Nulla regula sine exceptione. = Nincs szabály kivétel nélkül.

44. Quot homines, tot sententiae. (Terentius) = Ahány ember, annyi vélemény.

45. Similis simili gaudet. = Hasonló a hasonlónak örül.

46. Nihil nimis! (delphoi jósda) = Semmit sem túlságosan!

47. Nosce te ipsum! (delphoi jósda) = Ismerd meg önmagad!

48. Ubi tu es Gaius, ego Gaia. = Ahol te Gaius vagy, ott én Gaia.

49. Unus pro omnibus, omnes pro uno! = Egy mindenkiért, mindenki egyért! (Svájc mottója)

50. Unus testis, nullus testis. (Iustinianus) = Egy tanú, nem tanú.

 

 

 

 

 

 

51. Hodie mihi, cras tibi. (ÓSz) = Ma nekem, holnap neked.

52. Memini tui, memento mei! = Emlékszem rád, emlékezz rám!

53. Nec possum tecum vivere, nec sine te. = Nem tudok élni se veled, se nélküled.

54. Memento mori! = Emlékezz a halálra!

55. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, ki megismerhette  dolgoknak okait.