Sententiae et proverbia

1. Aquila non captat muscas. (Rotterdami Erasmus) = A sas nem kapdos legyeket.

2. Aurora Musis amica. = A hajnal a Múzsák barátja. ~ Ki korán kel, aranyat lel.

3. Bona causa triumphat. = A jó ügy diadalmaskodik.

4. Historia est magistra vitae. (Cicero) = A történelem az élet tanítója.

5. Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca) = Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

6. Arma virumque cano... (Vergilius) = Fegyvert, s vitézt énekelek...

7. Cogito, ergo sum. (Descartes) = Gondolkodom, tehát vagyok.

8. Dum spiro, spero (Seneca nyomán) = Amíg élek, remélek.

9. Errare humanum est. (Szent Jeromos) = Tévedni emberi dolog.

10. Fama volat. (Vergilius) = A hír szárnyal.

11. In vino veritas. (Erasmus) = Borban az igazság.

12. Inter arma silent Musae. (Cicero) = Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.

13. Lupus in fabula. = Farkas a mesében.

14. Medicus curat, natura sanat. = Az orvos kezel, a természet gyógyít.

15. Navigare necesse est, vivere non est necesse. (Pompeius) = Hajózni kell, de élni nem.

16. A capite foetet piscis. = Fejétől bűzlik a hal.

17. Ecce homo! (ÚSz) = Íme az ember!

18. Mens sana in corpore sano. (Iuvenalis) = Ép testben ép lélek.

19. Nil novi sub sole. = Nincs új a nap alatt.

20. Quod licet Iovi, non licet bovi. = Amit szabad Juppiternek, nem szabad a kisökörnek.

 

 

 

6. Barba non facit philospohum. (Gellius) = A szakáll nem tesz filozófussá. (~ Nem a ruha teszi az embert.)

7. Faber est suae quisque fortunae. (Sallustius) = Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

8. Habent sua fata libelli. (Terentianus Maurus) = A könyveknek is megvan a maguk sorsa.

9. Post nubila Phoebus. (MTA jelmondata) = Felhők után Apollón. (~ Borúra derű.)

10. Verba volant, scripta manent. = A szó elszáll, az írás marad.

16. Ars longa, vita brevis. (Hippokrátész) = A művészet örök, az élet rövid.

18. Habent sua fata libelli. (Terentianus Maurus) = A könyveknek is megvan a maguk sorsa

19. Quandoque bonus dormitat Homerus. (Horatius) = Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is.

20. Sub pondere crescit palma. = Teher alatt nő a pálma.

21. A capite foetet piscis. = Fejétől bűzlik a hal.

22. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. = A halál ereje ellen nincs orvosság a kertben.

23. Ecce homo! (ÚSz) = Íme az ember!

25. Vinum regum, rex vinorum. (tokaji borok jelmondata) = Királyok bora, borok királya

26. Homo homini lupus. (Plautus) = Ember embernek farkasa.

27. Mens sana in corpore sano. (Iuvenalis) = Ép testben ép lélek.

28. Nil novi sub sole. = Nincs új a nap alatt.

29. Quod licet Iovi, non licet bovi. = Amit szabad Juppiternek, nem szabad a kisökörnek.

30. Varietas delectat. (Cicero) = A változatosság gyönyörködtet.

31. Omnia vincit amor. (Vergilius) = A szerelem mindent legyőz.

32. O tempora, o mores! (Cicero) = Ó idők, ó erkölcsök!

33. Quot homines, tot sententiae. (Terentius) = Ahány ember, annyi vélemény.

34. Repetitio est mater studiorum. = Ismétlés a tudás anyja.

35. Similis simili gaudet. = Hasonló a hasonlónak örül.

36. Errare humanum est. (Szent Jeromos) = Tévedni emberi dolog.

37. Hannibal ante portas. (Cicero) = Hannibal a kapuk előtt.

38. Nomen est omen. (Plautus) = A név kötelez (előjel).

39. Noli turbare circulos meos. (Arkhimédész) = Ne zavard köreimet!

40. Sic transit gloria mundi. (Plinius) = Így múlik el a világ dicsősége.

41. Unus pro omnibus, omnes pro uno! = Egy mindenkiért, mindenki egyért! (Svájc mottója)

42. E pluribus unum. = Többől egy. (USA mottója)

43. Varietate in corcordia. = Sokféleségben az egység. (EU mottója)

44. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. (Cato maior) = Egyébként úgy vélem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

45. Hic et nunc! = Itt és most!

46. Iuventus ventus. = Fiatalság bolondság.

48. Quiquid discis, tibi discis. (Petronius) = Amit csak tanulsz, magadnak tanulod.

49. Sapienti sat! = A bölcsnek ennyi is elég!

 

 

 

 

 

 

 

31. Arma virumque cano... (Vergilius) = Fegyvert s vitézt énekelek...

42. Nihil nimis! (delphoi jósda) = Semmit sem túlságosan!

43. Nosce te ipsum! (delphoi jósda) = Ismerd meg önmagad!

46. Hodie mihi, cras tibi. (ÓSz) = Ma nekem, holnap neked.

47. Imperare sibi maximum imperium est. (Seneca) = Az önuralom a legnagyobb uralom.

48. Memini tui, memento mei! = Emlékszem rád, emlékezz rám!

49. Nec possum tecum vivere, nec sine te. = Nem tudok élni se veled, se nélküled.

50. Ubi tu es Gaius, ego Gaia. (római esküvői fogadalom) = Ahol te Gaius vagy, én Gaia.