2018/2019

1. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

2. In hoc signo vinces. (Nagy Konstanin látomása) = E jelben győzni fogsz.

3. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

4. Nihil nimis! (delphoi jósda) = Semmit sem túlságosan!

5. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

6. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

7. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

8. Fortiter in re, suaviter in modo. = Határozottan a lényegben, körültekintően a módban (végrehajtásban)!

9. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

10. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

11. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. =  Hallj meg mindent, láss meg mindent, de hallgass, ha békében akarsz élni.

12. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

13. Carpe diem! (Horatius) = Élj a mának! (Szakítsd le a napot!)

14. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

15. Divide et impera! = Oszd meg és uralkodj!

16. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

17. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszóposz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! (~ Most mutasd meg!)

18. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

19. Si vis pacem, para bellum! = Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

20. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!

21. Dies diem docet = Nap napot tanít.

22. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, aki megismerhette a dolgok okait.

23. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

24. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

25. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

 

 

 

 

 

1. Hic et nunc. = Itt és most.

4. Nemo nostrum sibi vivit. (ÓSz) = Közülünk senki sem él(het) csak önmagának.

9. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

13. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

14. Vae victis! (Brennus) = Jaj a legyőzötteknek!

25. Dies diem docet = Nap napot tanít.

26. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, aki megismerhette a dolgok okait.

27. Omnis habet sua dona dies. = Minden napnak megvan a maga ajándéka.

28. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

29. Si fueris Romae, Romano vivito more! (Szt. Ambrus) = Ha Rómában vagy, élj római módra!

30. Donec eris felix, multos numerabis amicos, // tempora si fuerint nubila, solus eris. (Ovidius) = Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, // ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.

31. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. = A félénk kutyák hevesebben ugatnak, mint harapnak. (~ Amelyik kutya ugat, az nem harap.)

32. Citius, altius, fortius! (újkori olimpia jelmondata) = Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

33. Cuius regio, eius religio. = Akié a föld, azé a vallás.

34. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube! = Mások csak viseljenek háborút, te boldog Ausztria, házasodj!

35. Do, ut des! = Adok, hogy adj.

36. Eligas, quem diligas! = Válaszd meg, hogy kit szeretsz!

37. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! = Örüljünk hát, míg ifjak vagyunk!

38. RIP – Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!

39. STTL – Sit tibi terra levis! = Legyen neked könnyű a föld!

40. De gustibus non est disputandum. = Az ízlésekről nem vitatkozunk.

41. Ab ovo usque ad mala. = A tojástól az almáig. (= elejétől a végéig)

42. Panem et circenses! = Kenyeret és cirkuszt!

43. Ave, Caesar, morituri te salutant! = Üdvözlégy, császár, a halálba indulók köszöntenek téged!

44. E tu, mi fili, Brute! (Iulius Caesar) = Te is, fiam, Brutus!

45. Mors quid sit, rogitas, si scirem, mortuus essem. = Kérded, hogy mi a halál, ha tudnám, már halott lennék.

46. Si tacuisses, philosophus mansisses.(Boethius)  = Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

47. Inter duos litigantes tertius gaudet. = A két veszekedő közt örül a harmadik.

48. Nil agenti dies longus est. = A semmittevőnek hosszú a nap.

49. Nullus dies agenti longus est. = A tevékenynek egyetlen nap sem hosszú.

50. Roganti melius quam imperanti pareas. = Inkább tűnj kérőnek, mint parancsolónak.

51. Sapienti sat! = A bölcsnek ennyi is elég!

 

 

 

Utinam populus Romanus unam cervicem haberet! = Bárcsak a római népnek egy nyaka lenne.

Pecunia non olet. = A pénznek nincs szaga.

Vae, puto, deus fio! = Jajj, azt hiszem, istenné válok.

Qualis artifex pereo. = Micsoda művész pusztul el bennem.

Teneo te, Africa! = Foglak téged, Afrika!

Festina lente! = Lassan siess! (~Lassan járj, tovább érsz!)

Valete et plaudite! = Legyetek boldogok és tapsoljatok!

 

De sagittis Hungarorum libera nos, Domine! = A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico. = A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.

Ugocsa non coronat! = Ugocsa nem koronáz.

Sors bona, nihil aliud! = Jó szerencse, semmi más.

Recrudenscunt inclytae gentis Hungariae vulnera… = Ismét kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei...

Cum Deo pro patria et libertate. = Istennel a hazáért és a szabadságért!

Vitam et sanguinem, sed avenam non! = Életünket és vérünket, (de a zabot nem)!.

Indivisibiliter et inseparabiliter! = Oszthatatlanul és elválaszthatatlanul.

Extra Hungariam non est vita; si est vita, non est ita. = Magyarországon kívül nincs élet, ha van is élet, nem ilyen élet.