1. Hic et nunc. = Itt és most.

2. In hoc signo vinces. (Nagy Konstanin látomása) = E jelben győzni fogsz.

3. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

4. Nemo nostrum sibi vivit. (ÓSz) = Közülünk senki sem él(het) csak önmagának.

5. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

6. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

7. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

8. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

9. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

10. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

11. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

12. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

13. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

14. Vae victis! (Brennus) = Jaj a legyőzötteknek!

15. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. =  Hallj meg mindent, láss meg mindent, de hallgass, ha békében akarsz élni.

16. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

17. Carpe diem! (Horatius) = Élj a mának! (Szakítsd le a napot!)

18. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

19. Divide et impera! = Oszd meg és uralkodj!

20. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszóposz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! (~ Most mutasd meg!)

21. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

22. Si vis pacem, para bellum! = Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

23. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!

25. Dies diem docet = Nap napot tanít.

26. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, aki megismerhette a dolgok okait.

27. Omnis habet sua dona dies. = Minden napnak megvan a maga ajándéka.

28. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

29. Si fueris Romae, Romano vivito more! (Szt. Ambrus) = Ha Rómában vagy, élj római módra!

30. Donec eris felix, multos numerabis amicos, // tempora si fuerint nubila, solus eris. (Ovidius) = Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, // ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.

31. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. = A félénk kutyák hevesebben ugatnak, mint harapnak. (~ Amelyik kutya ugat, az nem harap.)

32. Citius, altius, fortius! (újkori olimpia jelmondata) = Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

33. Cuius regio, eius religio. = Akié a föld, azé a vallás.

34. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube! = Mások csak viseljenek háborút, te boldog Ausztria, házasodj!

35. Do, ut des! = Adok, hogy adj.

36. Eligas, quem diligas! = Válaszd meg, hogy kit szeretsz!

37. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! = Örüljünk hát, míg ifjak vagyunk!

38. RIP – Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!

39. STTL – Sit tibi terra levis! = Legyen neki könnyű a föld!

40. De gustibus non est disputandum. = Az ízlésekről nem vitatkozunk.

41. Ab ovo usque ad mala. = A tojástól az almáig. (= elejétől a végéig)

42. E tu, mi fili, Brute! (Iulius Caesar) = Te is, fiam, Brutus!