1. In hoc signo vinces. (Nagy Konstanin látomása) = E jelben győzni fogsz.

2. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

3. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

4. Festina lente! (Augustus) = Lassan siess! (~ Lassan jársz,  tovább érsz.)

5. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

6. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

7. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

8. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

9. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

10. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. = Hallj, láss, hallgass, ha békében akarsz élni!

11. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

12. Carpe diem! (Horatius) = Ragadd meg a napot! ~ Élj a mának!

13. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

14. Divide et impera! (Római Birodalom külpolitikai módszere → XI. Lajos) = Oszd meg és uralkodj!

15. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszopósz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! ~ Most mutasd meg!

16. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

17. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

18. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!

19. Valete et plaudite! (Augustus) = Ég veletek és tapsoljatok!

20. Amici, diem perdidi. (Titus cs.) = Barátaim, elvesztegettem a napot.

21. Dies diem docet = Nap napot tanít.

22. Est modus in rebus. (Horatius) = Van mérték a dolgokban.

23. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, aki megismerhette a dolgok okait.

24. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

25. Donec eris felix, multos numerabis amicos, // tempora si fuerint nubila, solus eris. (Ovidius) = Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, // ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.

26. Citius, altius, fortius! (újkori olimpia jelmondata) = Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

27. Cuius regio, eius religio. = Akié a föld, azé a vallás.

28. E tu mi fili, Brute! (Iulius Caesar) = Te is, fiam, Brutus!

29. RIP – Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!

30. STTL – Sit tibi terra levis! = Legyen neki könnyű a föld!

31. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube! = Mások csak viseljenek háborút, te boldog Ausztria, házasodj!

32. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! = Örüljünk hát, míg ifjak vagyunk!

33. Do, ut des! = Adok, hogy adj.

34. Mors quid sit, rogitas, si scirem, mortuus essem. = Kérdezed, mi a halál; ha tudnám, már halott volnék.

35. Si tacuisses, philosophus mansisses. (Boethius) = Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

36. Inter duos litigantes tertius gaudet. = A két veszekedő közt örül a harmadik.

37. Nil agenti dies longus est. = A semmittevőnek hosszú a nap.

38. Nullus dies agenti longus est. = A tevékenynek egyetlen nap sem hosszú.

39. Roganti melius quam imperanti pareas. = Inkább tűnj kérőnek, mint parancsolónak.

40. Vae victis! = Jajj a legyőzötteknek!

41. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

42. Cum victor arma posuit, et victum decet deponere odia. (Seneca) = Amikor a győztes letette a fegyvert, a legyőzöttnek is illik félre tenni a gyűlölséget.

 

Sententiae Romanarum et Hungarorum