1. Hic et nunc. = Itt és most.

2. In hoc signo vinces. (Nagy Konstanin látomása) = E jelben győzni fogsz.

3. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

4. Nemo nostrum sibi vivit. (ÓSz) = Közülünk senki sem él(het) csak önmagának.

5. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

6. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

7. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

8. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

9. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

10. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

11. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

12. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

13. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

14. Vae victis! (Brennus) = Jaj a legyőzötteknek!

15. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. =  Hallj meg mindent, láss meg mindent, de hallgass, ha békében akarsz élni.

16. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

17. Carpe diem! (Horatius) = Élj a mának! (Szakítsd le a napot!)

18. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

19. Divide et impera! = Oszd meg és uralkodj!

20. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszóposz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! (~ Most mutasd meg!)

21. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

22. Si vis pacem, para bellum! = Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

23. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!